Disclaimer

Print je Feestje verleent je toegang tot www.printjefeestje.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Print je Feestje behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te wijzigen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Aan de informatie op www.printjefeestje.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Specifiek voor fouten in prijzen of productinformatie geldt dat er op basis van deze fouten geen overeenkomst kan worden geclaimd met Print je Feestje.

Beperkte aansprakelijkheid

Print je Feestje neemt alle zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de inhoud van www.printjefeestje.nl en haar producten. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Print je Feestje aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op zowel de website alsmede in onze producten.

Print je Feestje aanvaard geen enkele aansprakelijkheid wat betreft onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of gebruik van deze website, het downloaden of gebruik van bestanden/software die via deze site beschikbaar worden gesteld of voor de op www.printjefeestje.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze website ligt bij Print je Feestje. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Print je Feestje.